WCF INT CH Macladì Gaudì

12512372_1061977917176782_5019954864910410641_n

Macladì Gaudì

Persiana bianca occhi impari

Sir: Macladì Samuel L. Jackson, Red tabby & white

Dam: Macladì Divina, white blue eyes